Home Praktijk Dr. Tisscher Publicaties Het weten waard Actueel Contact
Dr. J.R. Tisscher


Publicaties

Lezingen


Publicaties

Dr. Tisscher heeft meerdere publicaties in diverse bladen op zijn naam staan (vakbladen en overigen). Een aantal daarvan treft U hier aan:

__________________________________________________
In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal en de leden van deze Kamer geeft René Tisscher praktische adviezen om de gevolgen van de Coronacrisis te beperken.
- Brief aan mevrouw K. Arib
- Bijlagen 1 t/m 3
- Bijlagen 4 t/m 6

René Tisscher heeft zijn adviezen i.v.m. het Coronavirus in een schrijven vastgelegd om zo een breed publiek te informeren.
Naar zijn mening is er veel te doen om deze ziekte het hoofd te bieden, zowel preventief als bij het doormaken van de ziekte. Coronavirus de baas?
( Uitgebreid zelfonderzoek m.b.v. vragenlijsten )

Wilt u meer informatie? Een uitgebreidere tekst van zijn hand:
Coronavirus Covid-19 epidemie.

Ondersteunde teksten bij de Corona-publicaties:
Corona DPP-IV discussion
Dr. Hulda Clark: The Cure for all Diseases
__________________________________________________

EINDHOVENS DAGBLAD 9-8-1980
Een interview met Réne Tisscher in 1980 over de invloeden van ons voedsel op de gezondheid is opnieuw actueel. Lees hoe de door Tisscher geïntroduceerde voedingsanalyse tot discussie en premature kritiek leidde.

Weekblad Oosterhout 30-08-2006 (Nederlands)
Ondanks het feit dat reumatoloog, klinisch ecoloog en specialist natuurgeneeskunde, René Tisscher inmiddels 65 plus is blijft hij mensen met reumaklachten helpen. Op dit moment gebeurt dat in Eindhoven, in de privékliniek Rhijnouwen in Bunnik en achter de winkel van Broeders Reform, het nieuwe
gezondheidscentrum. Deze laatste praktijk maakt deel uit van Rhijnouwen. In die centra helpt hij mensen met allerhande reumatische klachten en alles wat daar mee te maken heeft.

Voeding (allergie) en milieu
Medio 1978 kwam een patiënte ter controle. Zij had een actieve reumatoïde artritis. Zij gebruikte 20 mg. Prednison, 600 mg. Phenylbutazon en 150 mg. Azathyoprine (Imuran). Zij klaagde desondanks over reumapijnen. Haar klachtenpatroon op dergelijke dagen werd door anderen in het verleden weggewimpeld met de mededeling "Mevrouw, gaat u maar naar huis, u bent overspannen". Ik vroeg haar echter of zij iets bijzonders had gedaan waardoor de reuma-activiteit was toegenomen. 

De voeding en milieuhygiëne
Twee factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de behandeling van reumatoïde artritis, een van de chronische ziektebeelden. Er heersen nogal wat controversies over de invloed van een dieet op de rheumatoïde artritis. Laten we wandelend door de medische literatuur nagaan wat de reden hiervan is. Verschillende vormen van gewrichtsontstekingen, gewrichtspijnen, spierpijnen en pijnen in het algemeen zijn in het ver¬leden toegeschreven aan een voedingsallergie.

De ontstekingseigenschappen van bacteriële afbraakproducten
In de jaren `30 opperde William Osler dat artritis deformans (de overkoepelende term voor reumatoïde artritis en polyarthrosis deformans) veroorzaakt zou kunnen worden door een infectiehaard elders. Dit beeld werd ondersteund door de regelmatige klinische observaties dat een dergelijk beeld ontstond na een infectie elders in het lichaam. Op experimenteel niveau waren hiervoor ook aanwijzingen.

Van Prostaglandines tot Endorfines
In Folio Orthica jaargang 1997 nr. 2 schreef ik een uitgebreid artikel over de invloed van voeding op reuma en artrose, waarbij vooral het immunologische reageren de bal werd toegeschoven. De vraag is nu of dit wel helemaal juist is? In mijn vorige artikel besprak ik ook de rol van het zenuwstelsel middels de hyperreativiteit van het zenuwstelsel en het ontgiftigingssysteem en ben ik uitgebreid ingegaan op de levensmiddelen die het meest frequent gewrichtsklachten gaven. Indien je echter stilstaat bij het klachtenpatroon van de patiënt, dan valt vaak op dat het een variatie is van klachten over pijn, stijfheid, zwellingen, verkleuring van het gewricht, warmte, bewegingsbeperking en belastbaarheid. Vaak zijn deze klachten niet allemaal tegelijkertijd aanwezig.

Loop niet voor me uit, misschien volg ik niet. Loop niet achter me aan, misschien leid ik niet. Loop naast me en wees gewoon een vriend(in).