Home Praktijk Dr. Tisscher Publicaties Het weten waard Actueel Bereikbaarheid
Dr. J.R. Tisscher

Copyright © 2022

Alle rechten voorbehouden - All rights reserved - toutes droits reservé

Het intellectuele eigendomsrecht van alle in deze website vermelde gegevens, teksten en uitspraken behoren aan dr. J.R. Tisscher, specialist natuurgeneeskunde - klinisch ecoloog - reumatoloog (niet praktiserend).
Daar waar een artikel geschreven is door een andere auteur dan dr. Tisscher zelf, zal de naam van de betreffende auteur vermeld staan of als bron vermeld worden.

Alle teksten als reeds gepubliceerd via andere media zijn in samenspraak met de uitgevers van die media hier gepubliceerd. Waar nodig zal de bron speciaal vermeld staan.

De inhoud, gegevens en uitspraken van de websites welke vanuit deze website bereikt kunnen worden via een link, zijn geheel en al voor rekening van de schrijver cq. eigenaar.
Dr. Tisscher behoudt zich het recht voor elke link naar andere website zonder opgaaf van redenen te verbreken indien hij daar reden toe ziet.

Niets uit deze website mag, hetzij geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze worden overgenomen, gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.